De Mattheüskerk is een christelijke gemeente in de Utrechtse wijk Oog in Al. Centraal in ons gemeente-zijn staat de unieke boodschap dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Iedere week komen wij ’s zondags bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen. Hiernaast zijn er allerlei verbanden waarbinnen we elkaar ook op andere dagen ontmoeten. Wij willen een christelijke gemeenschap vormen waarbij we in liefde naar elkaar en de ander omzien.

De kern van wat wij geloven is dat er door het geloof in Jezus redding mogelijk is. Dat staat prachtig verwoord in een centrale tekst in de Bijbel:

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Wijkgemeente International Christian Fellowship Utrecht is een open, christelijke gemeente die bestaat uit mensen afkomstig uit verschillende landen. Dit zijn (ex-)asielzoekers, studenten, expats en Nederlanders met een anderstalige partner. De ICF vormt een gemeenschap waarin veel aandacht is voor persoonlijk onderling contact. Elke zondag is er om 14.00 uur een dienst in de Mattheüskerk. De diensten zijn Engelstalig en worden in het Nederlands vertaald.

Gezocht: tijdelijke invulling kosterstaken

Ons kostersechtpaar zal hun taken per 1 september 2024 neerleggen. We zijn daarom op zoek naar gemeenteleden of andere christelijke broeders of zusters die bereid zijn om vanaf die datum (tijdelijk) één of meerdere kosterstaken op zich te nemen. Het …

Kerkdiensten

Niets van 17 juni, 2024 tot 02 juli, 2024.