Moederkring

Deze kring biedt moeders uit de gemeente gelegenheid om zich te verdiepen in thema’s die te maken hebben met moederschap en opvoeding. Moeders worden daarbij toegerust vanuit de Bijbel en hebben gelegenheid om opvoedingservaringen te delen, met als doel elkaar te bemoedigen en te steunen.

De kring komt een keer per maand op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur samen bij een van de moeders thuis.

E-mail: moederkring@cgk-utrechtwest.nl