ICF

Wijkgemeente ICF is een christelijke gemeente die bestaat uit mensen uit verschillende culturen en met verschillende talen. ICF Utrecht is in 2005 opgezet door een groepje mensen uit de Mattheüskerk. Zij hadden contact met immigranten en anderstalige christenen die in de stad Utrecht wonen. Vanuit de overtuiging dat het Evangelie voor iedereen, ongeacht nationaliteit, een blijde boodschap is, startten zij Engelstalige diensten. Met aandacht voor de verschillende culturen waaruit de bezoekers komen.

Inmiddels bestaat ICF Utrecht uit een groeiende groep christenen, afkomstig uit verschillende landen. Dit zijn (ex-)asielzoekers, studenten, expats en Nederlanders met een anderstalige partner.

Elke zondag is er om 14.00 uur een dienst in de Mattheüskerk. De diensten zijn Engelstalig en worden in het Nederlands vertaald.
Ook doordeweeks zijn er activiteiten, zoals bijbelkringen. Kijk voor meer informatie op www.icf-utrecht.nl.