Trouwen in de kerk

Voor (aanstaande) gemeenteleden die willen trouwen in de Mattheüskerk

Allereerst: van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. De liefde tussen twee mensen is geweldig. En wat mooi dat jullie op je trouwdag in de kerk willen komen om God te danken en te bidden!

Het idee van een kerkdienst op jullie trouwdag is dat jullie de gemeente vragen: ‘willen jullie met ons de Heere danken en voor ons huwelijk bidden?’ En dat doen we graag.

Om dat goed te organiseren een aantal dingen op een rij:

 • Vraag ruim van tevoren (minimaal 3 maanden) aan de kerkenraad of hij een extra kerkdienst wil beleggen (via een mailtje aan scriba@cgk-utrechtwest.nl).
 • Vraag tegelijk of de dominee kan op de datum die jullie op het oog hebben (via een mailtje aan predikant@cgk-utrechtwest.nl).
 • Omdat je de gemeente vraagt om voor je te bidden is het mooi als de gemeente ook in de dienst kan zijn. Daarom zouden we het fijn vinden als jullie huwelijk in de Mattheüskerk of in ieder geval in (de nabije omgeving van) Utrecht wordt bevestigd. Mocht je een locatie verder weg op het oog hebben, overleg dan eerst met de kerkenraad.
 • Omdat het de gemeente van Utrecht-West is die met jullie dankt en voor jullie bidt, hanteren we de liturgie die de gemeente gewend is. Tegelijk hebben jullie wellicht wensen ten aanzien van de muzikale begeleiding of de liederen die worden gezongen. Breng dat in tijdens het gesprek met de predikant, dan kijken we naar een goede manier om daar vorm aan te geven.
 • Ter voorbereiding op jullie huwelijk heb je een gesprek met de predikant en organiseren we voor jullie een pre-marriage course (samen met de Singelkerk). Meer informatie over de premarriage course vind je hier, de cursusleiders nemen contact met jullie op. Het gesprek met de predikant heeft drie bespreekpunten:
  – We spreken over wat het voor jullie betekent om als christenen te trouwen
  – We nemen aan de hand van het huwelijksformulier (je vindt het hier) door wat de Bijbel zegt over het huwelijk
  – We bespreken de praktische zaken voor de trouwdienst (wie drukt de liturgieën, welke organist etc.)
 • De koster zal met jullie contact opnemen over praktische zaken zoals versieringen in de kerk.
 • Het is mooi om dit belangrijke moment vast te leggen, tegelijk kan de manier waarop dat gebeurt soms afleiden. Daarom graag aan de fotograaf meegeven dat hij/zij uitsluitend bij binnenkomst, ‘ja-woord’, knielen en overhandiging huwelijksbijbel (zonder flits) mag fotograferen. Filmen is toegestaan vanaf de achtergalerij.
 • Er wordt een collecte gehouden voor de kerk omdat we het in iedere dienst belangrijk vinden te oefenen om van onze rijkdom te delen in het koninkrijk van God.