Wie wij zijn

De Mattheüskerk is een christelijke gemeente in de Utrechtse wijk Oog in Al. Centraal in ons gemeente-zijn staat de unieke boodschap dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Door Hem is er hoop voor de wereld. Iedere week komen wij bij elkaar in de zondagse diensten, om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen.
Naast deze diensten zijn er allerlei kleinere verbanden waarbinnen we elkaar ook op andere dagen ontmoeten. Op bijbelkringen bijvoorbeeld denken we samen na over wat het betekent om christen te zijn. Deze kleinere verbanden maken het mogelijk om elkaar beter te leren kennen en met elkaar mee te leven. Wij willen een christelijke gemeenschap vormen waarbij we in liefde naar elkaar omzien.
Wij willen niet alleen oog hebben voor elkaar, maar ook voor mensen buiten onze gemeente. Wij hopen dat de mensen die rondom de kerk of wat verder weg wonen ook het verlangen krijgen om God te dienen. Daarom organiseren we geregeld activiteiten waarbij we hen speciaal uitnodigen. Het is ons gebed dat wij als gemeente iets zullen uitstralen van de liefde van Christus en een aanstekelijke werking hebben op anderen.