WAT WIJ GELOVEN

Als christenen geloven wij dat:
God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en om in relatie met Hem te leven.
Wij in zonde gevallen zijn en de neiging hebben het verkeerde te doen.
Daardoor de dood in de wereld gekomen is.
God Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde gestuurd heeft om de straf voor de zonde te dragen door te sterven aan het kruishout op Golgotha.
Jezus uit de dood is opgestaan en zo de dood overwonnen heeft.
Er door het geloof in Jezus Christus vergeving van zonden is en eeuwig leven.
Jezus terugkomt op de jongste dag en oordelen zal over levenden en doden.

Een kerntekst uit de Bijbel is:
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Kijk voor meer informatie over onder meer geloven, de kerk, bidden en de Bijbel op:
www.vragenovergeloven.nl
www.gelovenindekerk.nl
www.geloofengevoel.nl

Heeft u een vraag over het geloof of wilt u meer weten over onze gemeente, mailt u dan naar ikwilmeerweten@cgk-utrechtwest.nl.