Informatie

De eerste steen van de kerk werd gelegd op 5 april 1952. Voor fl. 1,- of meer kon iedereen een steen leggen. Architecten waren G. van Hoogevest en T. van Hoogevest. De kerk is een zogenaamde zaalkerk: er zijn geen pilaren. Boven de ingang staat in een grote steen gegraveerd: MATTHEUS XXV: 1-13. De Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet!

Rechts van de ingang van de kerk staat op een hoeksteen: “Want een ander fundament dan er ligt namelijk Jezus Christus kan niemand leggen.” Boven op de kerk staat een scheepje dat met bladgoud overtrokken is. Op de voorgevel van de kerk staan twee beeldenformaties, voorstellend de vijf wijze en vijf dwaze maagden. De beeldhouwer is Hans Richter uit Amsterdam. Vanwege deze gevel staat de kerk onder monumentenzorg.

Op 18 december 1952 werd de Mattheüskerk als Hervormde Kerk in gebruik genomen. Door het Samen op Weg-proces kwam de kerk in 1995 buiten gebruik en te koop. De Christelijke Gereformeerde Kerk heeft het gekocht en begin 1996 is er begonnen met verbouwen en restaureren. Vrijdag 4 oktober 1996 vond de officiële ingebruikneming door de CGK plaats.