Cursus voorbereiding belijdenis-doen

Ben je eraan toe om volwaardig lid te worden van de kerk? Of juist op zoek een plek waar je je vragen over God, de kerk en de wereld kwijt kunt? Op maandag 21 september begint in de Mattheuskerk de belijdeniscatechisatie. Welkom!

In 20 avonden bespreken we de hoofdlijnen van de Bijbel. Wie is God? Wie ben ik? Hoe kijk ik naar de wereld? En hoe leef ik met Hem en anderen? We luisteren naar de antwoorden die anderen in de gereformeerde traditie op die vragen gaven en oefenen ons in Bijbellezen en bidden. Ook gaan we de gemeente in om kennis te maken en je plekje en taak te vinden in de gemeenschap die Jezus aanbidt.

Wees welkom! Opgeven kan via een mail aan predikant@cgk-utrechtwest.nl of een appje op nummer 06 236 259 17. Neem ook gerust contact op als je nog twijfelt of (nog) geen lid bent van de Mattheuskerk.

– D.J.T. Hoogenboom | predikant

Week van Gebed

Week van Gebed

Van 5-12 januari willen we iedere dag een uur met en voor elkaar God onze Heer zoeken en aanbidden. Aan het begin van het nieuwe jaar omdat we beseffen dat we ook in 2020 niet zonder de nabijheid van de Heere God kunnen.

Na de ochtenddienst van 5 januari willen we koffie drinken met elkaar en aansluitend bidden. Op de weekdagen zal er iedere avond tussen 20.00 en 21.00 uur gelegenheid zijn om in de kerk samen te bidden. Op 11 januari bidden we tussen 9.30 en 10.30 uur en op zondag 12 januari sluiten we de week af in de kerk.

Van harte welkom!

Kinderkledingbeurs

Het begint een gewoonte te worden om voor de voorjaarsvakantie een kinderkledingbeurs te houden in de zaal achter de kerk. Ook dit jaar zet de moederkring zich hier weer voor in.

We kunnen natuurlijk alle hulp gebruiken! Daarom willen we nu al vragen om mee te helpen met het verzamelen en sparen van goede en bruikbare kinderkleding in de maten 50 t/m 176.

Op zondag 9 februari kan de verzamelde kleding in tassen in de hal van de kerk neergezet worden.

Welkom op de kledingbeurs op 15 februari van 10.00 – 11.30 uur!

Stadsdiners

Gezellige kaarsjes, heerlijke etensgeuren en andere gemeenteleden om de maaltijd mee te delen. Een stadsdiner moet je meemaken!

Neem gerust uw vrienden, collega’s, buren mee naar deze laagdrempelige activiteit van de gemeente.

Dit seizoen kunt u weer meegenieten op:

6 november 2019 (voorafgaand aan de Dankdagdienst)
13 december 2019
10 januari 2020
7 februari 2020
11 maart 2020 (voorafgaand aan de Biddagdienst)

Inloop: 18.15 uur, start: 18.45 uur, einde: 20.00 uur
Kosten: 3,50 euro volwassene, 1 euro kind, max. 10 euro per gezin
Opgave: stadsdinermattheus@gmail.com

Filmavond ‘Tortured for Christ’

Op vrijdag 1 november wordt  er een filmavond in de zaal bij de kerk georganiseerd in samenwerking met de SDOK. ‘Tortured for Christ’ is de titel van een nieuw docudrama over het leven van de Roemeense predikant Richard Wurmbrand. Hij zat 14 jaar in de gevangenis waar hij vreselijk gemarteld en vernederd wordt. Nooit stopt hij echter met het spreken over de Heere Jezus. Deze periode is treffend in beeld gebracht in de film.

De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Shabbatmaaltijd

Op vrijdagavond 18 oktober is er een traditionele Shabbatmaaltijd in onze kerk. Bart Armstring (Near East Ministry) hoopt deze avond te verzorgen, onder het thema ‘Hoop voor Izak en Ismaël’. De Arabische volken en het joodse volk hebben alles met elkaar te maken. Beide hebben een belangrijke plaats in Gods plan met deze wereld.

18.30 uur: ontvangst
19.00 uur: buffet + toelichting op project Missie Salem
20.00 uur: Shabbat liturgie, koosjer brood en wijn
21.00 uur: borrel

Aanmelden kan tot 16 oktober via bit.ly/Salem2019 of per mail: Salemthuisfront@gmail.com

 

Startactiviteit 14 sept. 2019

Op zaterdag 14 september vindt de jaarlijkse startactiviteit gezamenlijk met de ICF plaats. Het thema is: Dienen. Op het programma staan onder meer: zingen, groepsgesprek, spelletjes, sport en een maaltijd.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier .

Startweekend nieuwe seizoen

Op 8 september hopen we samen met de ICF de startzondag te houden. Om 10.00 uur is er de morgendienst, waarna we met elkaar koffiedrinken en de preek bespreken. Vervolgens genieten we van een broodmaaltijd en houden we een gezamenlijke kerkdienst waarin ds. Bonhof en ds. Hoogenboom zullen voorgaan.

Op 14 september houden we startzaterdag. ’s Middags zullen er diverse activiteiten zijn en ’s avonds eten we gezellig met elkaar. Verder informatie volgt binnenkort!

Vakantiebijbelfeest 2019

Op dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 juli vieren we weer feest met alle kinderen uit de buurt!

Van 13.00 tot 15:30 mag iedereen tussen 4 jaar en 10 jaar komen om met elkaar spelletjes te doen, te zingen, luisteren naar verhalen en elke dag iets moois te knutselen. Je mag al je vriendjes en vriendinnetjes meenemen!

Op donderdag eten we samen pannenkoeken. Alle papa’s, mama’s, broertjes en zusjes, en iedereen die wil komen mogen om 15:30 ook komen!Dan kunnen we laten zien wat we allemaal hebben gedaan op ons mooie feest, en het samen afsluiten

De juffen en meesters hebben er al heel erg veel zin in!

P.S. Wil je vooraf of tijdens het VBF als vrijwilliger meehelpen? Meld je dan hier aan.