Coronavirus en kerkdiensten

De landelijke overheid heeft bekendgemaakt dat de anderhalvemetermaatregel vanaf zaterdag 25 september niet langer nodig is. Dit betekent het einde van veel beperkingen in de kerkdiensten en andere activiteiten van onze gemeente.

We willen dankbaar gebruik maken van de ruimte die dit biedt. Tegelijk willen we aandacht houden voor wie zich hier nog niet helemaal veilig bij voelt. We laten daarom de afstandsregel los, maar reserveren in het kerkgebouw wel ruimte voor wie graag afstand houdt. Daarmee sluiten we aan bij het advies van de landelijke kerken.

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Het is, om de zorg voor elkaar, wel verstandig om te kunnen voldoen aan één van de zogenaamde 3G’s: genezen, getest of gevaccineerd. Maar het past niet in het kerkelijk denken om van te voren te controleren of mensen welkom zijn. Dat zullen we daarom ook niet doen. Uiteraard vragen we u wel om bij klachten thuis te blijven.

Concreet geldt per zondag 26 september het volgende:

  • Aanmelden voor kerkdiensten is niet langer nodig.
  • U mag in het kerkgebouw uw eigen plaats kiezen.
  • Het rechtervak is gereserveerd voor kerkgangers die graag afstand houden; u kunt dit bij de ingang aangeven en krijgt dan een plaats toegewezen.
  • Er is tijdens elke middagdienst zondagsschool.
  • Kinderen mogen tijdens de dienst weer naar zondagsschool/crèche gaan of gebracht worden.
  • Kussens, Bijbels en Weerklankbundels kunnen weer geleend worden; de laatste zijn uiteraard bedoeld voor gasten die geen eigen Bijbel of bundel bezitten.

We blijven het kerkgebouw goed ventileren. Het kan daarom soms kouder zijn dan u misschien aangenaam vindt. Collecteren doen we voorlopig digitaal. Bij de uitgang blijven collectezakken beschikbaar voor wie graag contant geeft.

Cursus voorbereiding belijdenis-doen

Ben je eraan toe om volwaardig lid te worden van de kerk? Of juist op zoek een plek waar je je vragen over God, de kerk en de wereld kwijt kunt? Op maandag 21 september begint in de Mattheuskerk de belijdeniscatechisatie. Welkom!

In 20 avonden bespreken we de hoofdlijnen van de Bijbel. Wie is God? Wie ben ik? Hoe kijk ik naar de wereld? En hoe leef ik met Hem en anderen? We luisteren naar de antwoorden die anderen in de gereformeerde traditie op die vragen gaven en oefenen ons in Bijbellezen en bidden. Ook gaan we de gemeente in om kennis te maken en je plekje en taak te vinden in de gemeenschap die Jezus aanbidt.

Wees welkom! Opgeven kan via een mail aan predikant@cgk-utrechtwest.nl of een appje op nummer 06 236 259 17. Neem ook gerust contact op als je nog twijfelt of (nog) geen lid bent van de Mattheuskerk.

– D.J.T. Hoogenboom | predikant