Biddag 2018 – Voedselbankactie!

“Het vieren van biddag vind ik een waardevol moment. Op deze dag probeer ik stil te staan bij hoe bevoorrecht we zijn in Nederland met zo veel welvaart. Op 14 maart hoop ik een kerkdienst te bezoeken en daaraan voorafgaand met anderen soep uit te delen, gemaakt van producten die anders worden weggegooid. We hebben in Nederland een ongekende overvloed aan eten en beseffen mijns inziens niet altijd voldoende hoe rijk we daarin gezegend zijn.”

Dit citaat staat op de website van de PKN en is afkomstig uit een gesprek met Minister Carola Schouten. Ze heeft helemaal gelijk als ze ons wijst op de ongekende overvloed aan eten. Juist op biddag, als we stil staan bij alles wat we van de Heere ontvangen en we bidden voor de oogst en ons werk, is het goed om ons die overvloed te realiseren en daarvan te delen. Op biddag 2018 willen we niet alleen met elkaar eten maar vooral ook basisgoederen voor anderen ter beschikking stellen! Want niet iedereen in Utrecht deelt in deze welvaart. Het aantal volwassenen en kinderen dat in armoede leeft groeit nog steeds.

De diaconie houdt een inzameling voor de Voedselbank in Leidsche Rijn. Deze is er voor mensen in Leidsche Rijn, Vleuten, Vleuterweide, De Meern, Veldhuizen, Terwijde, Langerak, ‘t Zand en Parkwijk die onder of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren. Mensen die aan de criteria voldoen, krijgen als noodhulp elke week een voedselpakket en kunnen dit persoonlijk afhalen op het uitgiftepunt in Leidsche Rijn.

Rondom de beide diensten kunt u goederen en geld achterlaten in de hal aan de voorzijde van de kerk. Alles wat houdbaar is mag worden achtergelaten, de Voedselbank heeft in ieder geval behoefte aan: houdbare melk, olie, suiker, ontbijtproducten, tandpasta, waspoeder, afwasmiddel.

Liever geld doneren? Dat kan ook. We zorgen voor een collectezak voor uw financiële bijdragen. Daar worden bijvoorbeeld verse producten, OV-kosten, speciale voeding voor zieken en babyproducten mee bekostigd.

Deze actie uiteraard van harte aanbevolen!

Foto: Arie Kievit

Hulpverleningszondag

Zondag 4 februari 2018 vindt de jaarlijkse Hulpverleningszondag plaats. Het thema is ‘Beschut’. Ds. Hoogenboom zal in de ochtenddienst aandacht besteden aan het thema. De collecte is bestemd voor een diaconaal doel en de kinderen van de zondagsschool zullen een werkje maken dat bij deze dag past. Op zondag 28 januari krijgt u extra informatie uitgereikt d.m.v. een flyer.

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood.

Kijk voor meer informatie op: cgk.nl/project/hulpverleningszondag/

Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 11 februari organiseert de moederkring een kinderkledingbeurs ten bate van het jaardoel. Van 10.00 – 11.30 uur wordt er in de zaal achter de kerk kleding verkocht. De opbrengst is voor ons jaardoel ‘Op weg met de Ander’.

Natuurlijk kunnen we uw hulp goed gebruiken. Goede en bruikbare kleding in de maten 50 t/m 176  kunt u op zondag 4 februari in de hal voor de kerk leggen.

Van harte welkom!

 

 

 

High tea voor het jaardoel

De wijkkring Nieuwegein hoopt DV maandagavond 22 januari een high tea te organiseren in de kerk. De opbrengst is bestemd voor ons jaardoel.
Welkom vanaf 19.00 uur. Kosten: 10 euro per persoon.
Opgeven kan via Facebook of bij Annelies de Ronde.

Kinderen op verkenning in de kerk

Wat doet de kerkenraad voordat de dienst begint? Waarom zingen we eigenlijk in de kerk? Ehab de With (9) en Noa de Waard (10) hebben de nodige vragen over de kerkdienst.

Ze gaan op verkenning in hun eigen kerk, de Mattheüskerk. Hun vragen kunnen ze kwijt aan ds. D.J.T. Hoogenboom, ouderling A.J. van der Veer, diaken J. Karens en organiste M. Groenenboom. Vragen over de betekenis van de collecte, de handdruk die de dominee krijgt, de zegen, het zingen en ook waarom de preek zo belangrijk is.

De video is gemaakt door Kits in samenwerking met Evangeliestek.

ICF

Wijkgemeente International Christian Fellowship Utrecht is een open, christelijke gemeente die bestaat uit mensen afkomstig uit verschillende landen. Dit zijn (ex-)asielzoekers, studenten, expats en Nederlanders met een anderstalige partner. De ICF vormt een gemeenschap waarin veel aandacht is voor persoonlijk onderling contact. Elke zondag is er om 14.00 uur een dienst in de Mattheüskerk. De diensten zijn Engelstalig en worden in het Nederlands vertaald.

Geloof

De kern van wat wij geloven is dat er door het geloof in Jezus redding mogelijk is. Dat staat prachtig verwoord in een centrale tekst in de Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Wie zijn wij

De Mattheüskerk is een christelijke gemeente in de Utrechtse wijk Oog in Al. Centraal in ons gemeente-zijn staat de unieke boodschap dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Iedere week komen wij ’s zondags bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen. Hiernaast zijn er allerlei verbanden waarbinnen we elkaar ook op andere dagen ontmoeten. Wij willen een christelijke gemeenschap vormen waarbij we in liefde naar elkaar en de ander omzien.