Hulpverleningszondag

Zondag 4 februari 2018 vindt de jaarlijkse Hulpverleningszondag plaats. Het thema is ‘Beschut’. Ds. Hoogenboom zal in de ochtenddienst aandacht besteden aan het thema. De collecte is bestemd voor een diaconaal doel en de kinderen van de zondagsschool zullen een werkje maken dat bij deze dag past. Op zondag 28 januari krijgt u extra informatie uitgereikt d.m.v. een flyer.

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood.

Kijk voor meer informatie op: cgk.nl/project/hulpverleningszondag/

Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 11 februari organiseert de moederkring een kinderkledingbeurs ten bate van het jaardoel. Van 10.00 – 11.30 uur wordt er in de zaal achter de kerk kleding verkocht. De opbrengst is voor ons jaardoel ‘Op weg met de Ander’.

Natuurlijk kunnen we uw hulp goed gebruiken. Goede en bruikbare kleding in de maten 50 t/m 176  kunt u op zondag 4 februari in de hal voor de kerk leggen.

Van harte welkom!

 

 

 

High tea voor het jaardoel

De wijkkring Nieuwegein hoopt DV maandagavond 22 januari een high tea te organiseren in de kerk. De opbrengst is bestemd voor ons jaardoel.
Welkom vanaf 19.00 uur. Kosten: 10 euro per persoon.
Opgeven kan via Facebook of bij Annelies de Ronde.

Kinderen op verkenning in de kerk

Wat doet de kerkenraad voordat de dienst begint? Waarom zingen we eigenlijk in de kerk? Ehab de With (9) en Noa de Waard (10) hebben de nodige vragen over de kerkdienst.

Ze gaan op verkenning in hun eigen kerk, de Mattheüskerk. Hun vragen kunnen ze kwijt aan ds. D.J.T. Hoogenboom, ouderling A.J. van der Veer, diaken J. Karens en organiste M. Groenenboom. Vragen over de betekenis van de collecte, de handdruk die de dominee krijgt, de zegen, het zingen en ook waarom de preek zo belangrijk is.

De video is gemaakt door Kits in samenwerking met Evangeliestek.

ICF

Wijkgemeente International Christian Fellowship Utrecht is een open, christelijke gemeente die bestaat uit mensen afkomstig uit verschillende landen. Dit zijn (ex-)asielzoekers, studenten, expats en Nederlanders met een anderstalige partner. De ICF vormt een gemeenschap waarin veel aandacht is voor persoonlijk onderling contact. Elke zondag is er om 14.00 uur een dienst in de Mattheüskerk. De diensten zijn Engelstalig en worden in het Nederlands vertaald.

Geloof

De kern van wat wij geloven is dat er door het geloof in Jezus redding mogelijk is. Dat staat prachtig verwoord in een centrale tekst in de Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Wie zijn wij

De Mattheüskerk is een christelijke gemeente in de Utrechtse wijk Oog in Al. Centraal in ons gemeente-zijn staat de unieke boodschap dat Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Iedere week komen wij ’s zondags bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen. Hiernaast zijn er allerlei verbanden waarbinnen we elkaar ook op andere dagen ontmoeten. Wij willen een christelijke gemeenschap vormen waarbij we in liefde naar elkaar en de ander omzien.