Bijeenkomsten Stille week

De lijdenstijd is aangebroken: 40 dagen op weg naar Pasen. De laatste week voor Pasen, die begint met Palmzondag, wordt ook wel de Stille week genoemd. Ook dit jaar weer zullen er in deze week korte bezinningsmomenten zijn, dit jaar van maandag tot donderdag.

Maandag 26, dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 maart zien wij elkaar graag in de kerk om te luisteren naar het lijdensevangelie, te zingen, te bidden en samen stil te worden. We beginnen om 20.00 uur. De vieringen duren tot ongeveer 20.45 uur en daarna is er nog een kopje koffie of thee.

Iedereen is van harte welkom!

ICF

Wijkgemeente International Christian Fellowship Utrecht is een open, christelijke gemeente die bestaat uit mensen afkomstig uit verschillende landen. Dit zijn (ex-)asielzoekers, studenten, expats en Nederlanders met een anderstalige partner. De ICF vormt een gemeenschap waarin veel aandacht is voor persoonlijk onderling contact. Elke zondag is er om 14.00 uur een dienst in de Mattheüskerk. De diensten zijn Engelstalig en worden in het Nederlands vertaald.

Geloof

De kern van wat wij geloven is dat er door het geloof in Jezus redding mogelijk is. Dat staat prachtig verwoord in een centrale tekst in de Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)