Geloof

De kern van wat wij geloven is dat er door het geloof in Jezus redding mogelijk is. Dat staat prachtig verwoord in een centrale tekst in de Bijbel: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Geplaatst in Uncategorized.