Bestelling Weerklank

We willen iedereen vragen die een of meerdere bundels heeft besteld, om het openstaande bedrag over te maken op het rekeningnummer van de kerk: NL11INGB0687312043 of NL20INGB0000001309 t.n.v Penningmeester Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-West o.v.v. Weerklank. De kosten zijn €22,80 per bundel.

Als de bundels binnen zijn hopen we zondag 2 september na de morgendienst (of anders 9 september) aan iedereen van wie we een betaling ontvangen hebben de bundels uit te delen.

Namens de Commissie van Beheer,
Nicole van Manen

Geplaatst in Actueel.