Hulpverleningszondag

Zondag 4 februari 2018 vindt de jaarlijkse Hulpverleningszondag plaats. Het thema is ‘Beschut’. Ds. Hoogenboom zal in de ochtenddienst aandacht besteden aan het thema. De collecte is bestemd voor een diaconaal doel en de kinderen van de zondagsschool zullen een werkje maken dat bij deze dag past. Op zondag 28 januari krijgt u extra informatie uitgereikt d.m.v. een flyer.

Na de watersnoodramp van 1953 is de hulpverleningszondag in het leven geroepen, om op een speciale zondag in het jaar preek, voorbede en collecte in het teken te laten staan van hulp aan de naaste in nood.

Kijk voor meer informatie op: cgk.nl/project/hulpverleningszondag/

Geplaatst in Actueel, Nieuwsberichten.