Bestelling Weerklank

We willen iedereen vragen die een of meerdere bundels heeft besteld, om het openstaande bedrag over te maken op het rekeningnummer van de kerk: NL11INGB0687312043 of NL20INGB0000001309 t.n.v Penningmeester Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-West o.v.v. Weerklank. De kosten zijn €22,80 per bundel.

Als de bundels binnen zijn hopen we zondag 2 september na de morgendienst (of anders 9 september) aan iedereen van wie we een betaling ontvangen hebben de bundels uit te delen.

Namens de Commissie van Beheer,
Nicole van Manen

Uitnodiging belijdeniscatechisatie

Op maandag 17 september begint de belijdeniscatechisatie. Een seizoen lang bereid je je dan voor op het doen van geloofsbelijdenis.

In de doop heeft de Heere God beloofd dat Hij er voor je wil zijn. Als Vader, Zoon en Heilige Geest zorgt Hij voor je, vergeeft Hij je en wil Hij je nieuw maken. Als die boodschap tot je doordringt, echt bij je binnen komt, vertrouw je je aan Hem toe. Dat is geloven en daar mag heel de wereld getuige van zijn. Dat noemen we geloofsbelijdenis afleggen.

Een heel seizoen bereid je je daar op voor. We bespreken de hoofdlijnen van de Bijbel. Wie is de Heere? Wie ben ik? En hoe leef ik met Hem en anderen? We praten over je vragen en twijfels. We oefenen Bijbellezen en bidden. We doen dat aan de hand van het boekje Discipelschap van ds. L.M. Vreugdenhil. Ook gaan we de gemeente in waarvan je deel gaat uitmaken en denken we na over de christelijke traditie waarin we staan o.a. door in Utrecht op zoek te gaan naar de vele sporen van God in de stad.

Wees welkom! Iedere maandagavond (behalve in de schoolvakanties) om 21.00 uur in de consistorie van de Mattheuskerk. Opgeven kan via predikant@cgk-utrechtwest.nl. Neem ook gerust contact op als je nog twijfelt of (nog) geen lid bent van onze gemeente.

Uitnodiging Paasdienst

Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.'
Jezus (Bijbelboek Openbaringen, H1)

De overgrote meerderheid van de wereldbevolking is het erover eens dat Jezus geleefd heeft en gestorven is of is bekend met het verhaal over Jezus. De vraag is: Leeft Hij nu?

Op Goede Vrijdag (30 maart) denken we aan Jezus' dood
en met Pasen (1 april) aan Zijn opstanding uit de dood.

We nodigen u van harte uit om dit met ons te herdenken en te vieren!

Op 30 maart begint de Nederlandse dienst om 19.30 uur en een Engels- en Nederlandstalige dienst om 17.00 uur.
Op 1 april begint de Nederlandse dienst om 9.45 uur (let op; dit is anders dan u op de flyer heeft kunnen lezen) en om 17.00 uur. De Engels- en Nederlandstalige dienst begint om 14.00 uur.

Deze diensten vinden plaats in de Mattheüskerk (Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1a).
Wij hopen u daar te zien!

Impressie volleybaltoernooi 23 maart

Met 7 fanatieke teams hadden we een leuke, gezellige en sportieve avond.

De winnaars op een rij:

  1. Fam. Oevermans
  2. Kerkenraad
  3. Utrechtse Voetbal Vereniging

Om een indruk te krijgen van de avond kun je als gemeentelid de bewegende beelden hier bekijken.